Záruka


Firma BIOMED poskytuje doživotní záruku na keramicke implantáty, a garantuje 10 letou záruku osseointegrace

V případě nevhojení implantátu do kosti (do 12 měsíců od jeho zavedení) je poskytnut firmou Biomed náhradní implantát zdarma. Pacient hradí práci lékařského týmu.


Poskytujeme 5 letou záruku na celokeramické a zirkonove protetické práce (záruka se vztahuje na stálobarevnost keramiky, uvolnění protetické práce, její rozlomení vedoucí k jejímu uvolnění).

Záruka se nevztahuje na poškození - odštípnutí keramické povrchové vrstvy keramiky.


Poskytujeme 3 letou záruku na fotokompozitní výplně (záruka se vztahuje na uvolnění nebo prasknutí výplně vedoucí k jejímu uvolnění). Nevztahuje na odštipnuti časti vyplniK poskytnutí výše zmíněné záruky je nutné splnit tyto podmínky léčebně preventivního plánu:

1. pacient je nekuřák. U kuřáků (za kuřáka se bere bývalý kuřák jehož abstinence trvá 0 až 5 let)

2. pacienta absolvuje pravidelnou preventivní prohlídku u našeho lékaře 1x za 12 měsíců, při kterém budou hodnoty indexu krvácení dásní PBI nižší než 15 (respektive 0,5) a hodnota indexu přítomnosti zubního povlaku API bude nižší než 15%,

3.pacient absolvuje pravidelné preventivně léčebné ošetření u naší dentální hygienistky minimálně 1x za 6 měsíců nebo v intervalech určených zubním lékařem, při kterém budou hodnoty indexu krvácení dásní PBI nižší než 15 (respektive 0,5) a hodnota indexu přítomnosti zubního povlaku API bude nižší než 15%,

4.pacient absolvuje preventivní rentgenové vyšetření v intervalech doporučených zubním lékařem (obvykle v intervalu 1-4 let),

5.pacient dodrží všechna doporučení od ošetřujícího lékaře a ošetřující dentální hygienistky,

6.pacient netrpí bruxismem či bruxománií (skřípání zubů v noci nebo i během dne) - v případě podezření na tyto onemocnění je pacient povinen nosit každou noc ochrannou pryskyřičnou dlahu, kterou je třeba obnovovat v intervalech 6-24 měsíců,

7.pokud byl nebo je pacient léčen pro parodontitidu absolvuje kontrolní parodontologické vyšetření u našeho lékaře 1x za 6 měsíců a léčebně preventivní ošetření u naší dentální hygienistky 1x za 4 měsíce při kterém budou hodnoty indexu krvácení dásní PBI nižší než 20 (respektive 0,7) a index přítomnosti zubního povlaku API bude nižší než 15%,

Výše uvedené léčebně preventivní vyšetření a zákroky jsou hrazeny pacientem dle aktuálního ceníku.

UPOZORNĚNÍ - záruka platí pouze při dodržení námi doporučeného léčebně preventivního plánu pacientem (viz níže uvedené podmínky záruky).